Welcome to the Official Website of Arwal District, Bihar
Arwal
Welcome to the Official Website of Arwal District, Bihar
Home About NIC Contact us Feedback
Block Wise Pachayat List and Population
Block Wise Pachayat List and Population
S.No.
Block Name Panchayat Name Total
1
Sonbhadra Banshi Suryapur Mali 9367
2
Sonbhadra Banshi Suryapur Khrasin 7966
3
Sonbhadra Banshi Suryapur Sherpur 7107
4
Sonbhadra Banshi Suryapur Sonbhadra 9276
5
Sonbhadra Banshi Suryapur Anua 8288
6
Sonbhadra Banshi Suryapur Chamandi 9497
7
Sonbhadra Banshi Suryapur Belaura 6584
8
Sonbhadra Banshi Suryapur Khatangi 8761
Total 66846
1
Kurtha Ibrahimpur 9317
2
Kurtha Dhamaul 8602
3
Kurtha Pinjrawa 10331
4
Kurtha Kodmarai 10449
5
Kurtha Bara 8091
6
Kurtha Khemkran Saraya 10107
7
Kurtha Naduara 8019
8
Kurtha Manikpur 9847
9
Kurtha Nidhwa 9303
10
Kurtha Ahmadpur Harna 6680
11
Kurtha Sachai 9946
Total 100692
1
Kaler Injor 8488
2
Kaler Usari 9101
3
Kaler Pahleja 8546
4
Kaler Sakri Khurda 7422
5
Kaler Kamta 9192
6
Kaler Jaipur 10153
7
Kaler Balidad 9029
8
Kaler Ismailpur Keyal 7881
9
Kaler Teri 8174
10
Kaler Belsar 9648
11
Kaler Sohsa 7082
12
Kaler Mainpura 9346
13
Kaler South Kaler 10064
14
Kaler NorthKaler 12073
15
Kaler Belawa 4464
Total 130663
1
Arwal Sonbarsha 9352
2
Arwal Sakei Khurda 8642
3
Arwal Arwal Sipah 6763
4
Arwal Basilpur 9720
5
Arwal Fakharpur 9260
6
Arwal Bhadashi 8389
7
Arwal Mukhdumpur Kavir 9067
8
Arwal Payare chak 7341
9
Arwal Muradpur Hujra 10640
10
Arwal Awagila 8174
11
Arwal Amara 9700
12
Arwal Khamaini 8727
13
Arwal Sarauti 9120
14
Arwal Rampur Vaina 7628
15
Arwal Parasi 8473
Total 130996
1
Karpi Aeyara 8410
2
Karpi Puraiya Shekha 5165
3
Karpi Nagwa 7460
4
Karpi Kochhasa 9104
5
Karpi Pariyari 10107
6
Karpi Kinjar 9977
7
Karpi Muradhi 9469
8
Karpi Rohai 8065
9
Karpi Khujri 8967
10
Karpi Narga 8687
11
Karpi Dorra 9275
12
Karpi Puran 8482
13
Karpi Chauhar 6727
14
Karpi Belkhara 5758
15
Karpi Sehar Telpa 7802
16
Karpi Keyal 10614
17
Karpi Bambhai 6808
18
Karpi Rampur Chai 7443
19
Karpi Karpi 10309
Total 158629
Total Panchayat 68 Total Population 587826

 


Home Feedback About NIC Contact us